Thank you for choosing PCKeeper and being our customer. Our team did their best to bring you the finest support and service.

Due to various internal reasons, we regret to announce, that we won't be able to continue distributing our product. For the same reasons, we will no longer develop future versions of our service. At the same time, all existing customers will have a functional and active subscription to our products. And will retain full products functionality and chat support.

If you have any questions you can reach us through the form at https://pckeeper.com/support.

Kind regards, PCKeeper team.

SEKRETESSPOLICY

[Senast uppdaterad: 21/06/2016]

Inledning

Vi, Kromtech (nedan "Kromtech"), är medvetna om integritetsproblem som kan uppstå vid användning av produkter, tjänster och webbsidor. Därför följer vi strikt alla dataskyddsrutiner som syftar till att hålla din personliga information skyddad. Vår sekretesspolicy gäller

 • vid användande av Kromtechs produkter och tjänster (nedan ”PCKeeper”),
 • vid besök på webbplatsenhttp://pckeeper.com
 • eller vid besök på alla andra länkade sidor och programtjänster som tillhandahålls av Kromtech.

Genom att utföra alla eller någon av ovan nämnda handlingar bekräftar du att du samtycker till vår sekretesspolicy.

Nedanstående sekretesspolicy omfattar hantering av personligt identifierbar information (”personlig information”) som samlas in av Kromtech när du använder våra produkter och tjänster.

1. Personlig information som vi samlar in

Vi samlar in följande data från våra kunder:

Information som du tillhandahåller

Du kommer behöva ange följande personliga information på vår webbplats eller på annat sätt:

 • användarnamn och lösenord,
 • ditt namn,
 • kontaktuppgifter,
 • betalningsinformation o.s.v.

Du kan skapa ett PCKeeper-konto med hjälp av inloggningstjänster som Facebook Connect. Dessa tjänster autentiserar din identitet och ger dig alternativet att dela vissa personuppgifter med oss, t.ex. ditt namn och din e-postadress, för att fylla i vårt registreringsformulär automatiskt.

Information som du tillhandahåller används enbart till:

 • att skapa ett konto där du kan hantera Kromtech PCKeeper-licenser,
 • kundsupport för CRM-system,
 • e-post för information om nyheter, uppdateringar o.s.v.

Obs!

Information som inhämtas av vissa PCKeeper-tjänster som du själv måste aktivera används inte av Kromtech i några syften. Denna information är endast tillgänglig för användaren på kontosidan ( PCKeeper-konto).
Tack vare dessa data kan vi snabbt och effektivt leverera våra PCKeeper-tjänster till kunderna. Dessutom används de för kommunikation, exempelvis för att meddela dig om PCKeeper-uppdateringar eller specialerbjudanden.
Användaren kan dölja sina personuppgifter vid skapandet av ett PCKeeper-konto och även inaktivera PCKeeper-tjänster som tidigare aktiverats i PCKeeper-kontot.
Användarinformation kompletteras inte med information från andra källor.

Information som samlas in automatiskt

Utöver information som du själv anger samlar vi in tekniska data som:

 • IP-adresser,
 • cookies,
 • webbläsarinformation o.s.v.

Vid registrering av ett PCKeeper-konto inhämtar vi även uppgifter som kundens namn, e-postadress och telefonnummer.

Dessa data används för att:

 • ta reda på hur många som besöker vår webbplats och hur ofta,
 • ta reda på hur många som använder våra produkter och tjänster,
 • ta reda på vilka produkter och tjänster som används oftare än andra,
 • samla in viss annan statistisk information.

Information som samlas in av PCKeeper:


 • E-postadress,
 • IP-adress,
 • Information om ditt datorsystem (t.ex. operativsystemsversion, övergripande systeminformation o.s.v.),
 • information om dina appar (t.ex. versioner, storlek, datum för senaste uppdatering o.s.v.),
 • resultat av Hitta och fixa-sökningar.

Insamlad information används till följande:

 • registrering av PCKeeper-konto,
 • för att PCKeeper ska kunna fungera korrekt,
 • tillhandahålla dig med information om rekommenderade korrigeringar och uppdateringar.

Vi kan komma att använda insamlad information för marknadsföring baserad på onlinepreferenser. Under installationen av PCKeeper får du möjlighet att neka att information om dig används i detta syfte, genom att avmarkera tillhörande kryssruta. Om du inte vill få reklam som baseras på dina preferenser kan du även kontakta vår kundsupport och begära att användning av informationen i detta syfte upphör.
Kontakta vår kundsupport om du vill avsluta ditt PCKeeper-konto.
Kontakta vår kundsupport om du vill avsluta ditt PCKeeper-konto.

Om du vill aktivera någon av PCKeepers tjänster inhämtar vi automatiskt datorns IP-adress och dess geografiska position en gång i timmen för att spåra datorns position och förflyttning, och var femte minut tas bilder med datorns inbyggda kamera eller eventuell inkopplad extern kamera.

Data som samlas in automatiskt är helt anonyma. Därför påverkas inte din anonymitet även om de lämnas ut till en tredje part.

2. Information som inhämtas via e-post

Ibland kommer du att få kundnöjdhetsundersökningar via e-post där du ombes tala om vad du tycker och uppge viss personlig information. Dessa uppgifter används uteslutande i vårt interna arbete med att förbättra våra produkter och tjänster för att ge dig en bättre användarupplevelse.

3. Information som tillhandahålls av tredje part

Vi kan komma att använda viss personlig information, exempelvis din e-postadress, som vi har fått från en tredje part ( till exempel Cleverbridge) för marknadsföringsaktiviteter såsom att underrätta dig om PCKeeper-uppdateringar och specialerbjudanden. Detta sker då i enlighet med Cleverbridges sekretesspolicy. Om du inte samtycker till detta, var god avbryt ditt köp av PCKeeper.

4. Cookies

Vi spårar din aktivitet på vår webbplats med hjälp av cookies. Dessa små textfiler lagras på din hårddisk och gör att våra system kan känna igen din webbläsare. Du kan stänga av cookies i din webbläsare, men då får du inte tillgång till vissa av de viktiga funktionerna på vår webbplats.

5. E-postkommunikation

Ibland skickar Kromtech ut nyhetsbrev och olika typer av marknadsföringsmaterial till dig med information om PCKeeper-uppdateringar och specialerbjudanden. Om du inte vill få sådan e-post från oss kan du avanmäla dig från vår distributionslista.

6. Utlämning av din personliga information

Vi respekterar och skyddar din privata information, och vi lämnar inte ut den till någon. Vi kommer endast att lämna ut din personliga information i följande fall:

 1. till dotterbolag: i vissa fall har vi ett nära samarbete med företag och/eller verksamheter och din personliga information kan behövas för olika transaktioner med dessa samarbetspartners.

 2. till ombud: vi kan använda andra företag som mellanhänder åt oss och då kan vi lämna ut våra kunders personliga information till dem. Dessa ombud kommer inte att använda din information i andra syften än för att hjälpa oss.

 3. Gällande företagsöverlåtelser:kunduppgifter tillhör Kromtechs affärstillgångar. Om Kromtech blir tredje parts egendom till följd av exempelvis fusion, förvärv, omorganisation eller konkurs, kommer dina personuppgifter därför att överföras till den tredje parten.

 4. för att skydda Kromtech och andra: Om statliga eller rättsliga institutioner behöver tillgång till din personliga information har vi rätt att lämna ut den med ditt godkännande, om det krävs för att vi ska följa lagen eller skydda våra rättigheter, vår egendom, våra anställda, våra användare

 5. eller annat.Du kommer att få information om andra möjliga tillfällen då vi kan lämna ut din personliga information, och du har rätt att förhindra detta.

7. Säkerhet

Vi gör allt vi kan för att våra kunders privata information ska vara skyddad genom att använda oss av de senaste dataskyddsteknikerna. Vi kan dock inte garantera att din personliga information är 100 procent säker. Risken finns alltid att olika systemfel eller obehörig åtkomst kan leda till att användarinformation kommer ut. Om du navigerar till en annan webbplats från vår webbplats ska du vara medveten om att vi inte ansvarar för den andra webbplatsens sekretesspolicy eller tjänster.

8. Ändringar i denna policy

Vi kommer att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar av vår sekretesspolicy. Så snart ändringar sker informerar vi dig antingen via e-post eller via vår webbplats.

9. Frågor eller kommentarer

Du är välkommen att ställa frågor om denna sekretesspolicy. Ställ gärna frågor via e-post. Du kan även kontakta företaget brevledes på adressen MDE’s Building, 1:a våningen, Road Town, Tortola, Brittiska Jungfruöarna.