Thank you for choosing PCKeeper and being our customer. Our team did their best to bring you the finest support and service.

Due to various internal reasons, we regret to announce, that we won't be able to continue distributing our product. For the same reasons, we will no longer develop future versions of our service. At the same time, all existing customers will have a functional and active subscription to our products. And will retain full products functionality and chat support.

If you have any questions you can reach us through the form at https://pckeeper.com/support.

Kind regards, PCKeeper team.

PRIVACYBELEID

[Laatst bijgewerkt: 21/06/2016]

Inleiding

Wij, Kromtech (hierna “Kromtech”), zijn ons bewust van de privacyproblemen die zich voordoen tijdens het gebruik van producten, services en websites. Daarom volgen wij nauwgezet alle gegevensbeveiligingsprocedures die erop zijn gericht uw persoonlijke informatie volledig te beveiliging. Ons privacybeleid is van toepassing op de volgende activiteiten:

 • gebruik van de producten en services van Kromtech (hierna “PCKeeper”),
 • een bezoek aan de website http://pckeeper.com,
 • een bezoek aan andere gekoppelde pagina's of toepassingsservices die worden aangeboden door Kromtech.

Door een of meerdere van bovengenoemde activiteiten uit te voeren, verklaart u akkoord te gaan met ons Privacybeleid.

Het volgende Privacybeleid heeft betrekking op de omgang met persoonlijk identificeerbare informatie (“Persoonlijke informatie”) die door Kromtech wordt verzameld wanneer u onze producten en services gebruikt.

1. Persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld

We verzamelen de volgende gegevens van onze klanten:

Informatie die u zelf aan ons verstrekt

U wordt gevraagd de volgende persoonlijke informatie te verstrekken, via onze website of anderszins:

 • gebruikersnaam en wachtwoord,
 • uw naam,
 • contactgegevens,
 • betalingsgegevens, enzovoort.

U kunt een PCKeeper-account maken met behulp van aanmeldservices zoals Facebook Connect. Deze services verifiëren uw identiteit en bieden u een optie om bepaalde persoonlijke informatie, zoals uw naam en e-mailadres, met ons te delen om ons aanmeldingsformulier vooraf in te vullen.

Door u verstrekte informatie worden uitsluitend gebruikt voor:

 • het maken van een account waarmee u PCKeeper-licenties van Kromtech kunt beheren,
 • het CRM-systeem van onze klantondersteuning,
 • het aan u verzenden van e-mailberichten met nieuws, informatie over updates, enzovoort

Opmerking

Informatie die wordt verzameld door bepaalde PCKeeper-services die u doelbewust activeert, wordt niet door Kromtech gebruikt. Deze informatie is uitsluitend toegankelijk voor de gebruiker via de accountpagina ( PCKeeper-account).
Met behulp van deze gegevens kunnen we PCKeeper-services snel en efficiënt aanbieden aan onze klanten. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor communicatiedoeleinden, zoals meldingen over PCKeeper-updates of speciale aanbiedingen.
Gebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens verbergen wanneer zij een PCKeeper-account maken of PCKeeper-services uitschakelen die eerder waren geactiveerd in hun PCKeeper-account.
Gebruikerinformatie word niet aangevuld met informatie uit anders bronnen.

Informatie die automatisch wordt verzameld

Naast de informatie die u zelf opgeeft, verzamelen we technische gegevens, zoals:

 • IP-adressen,
 • cookies,
 • browsergegevens, enzovoort.

Tijdens de registratie van een PCKeeper-account worden ook gegevens als naam, e-mailadres en telefoonnummer van klanten door ons verzameld.

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • bijhouden hoeveel en hoe vaak mensen onze website bezoeken,
 • bijhouden hoeveel mensen onze producten en services gebruiken,
 • bijhouden welke producten en services het vaakst worden gebruikt,
 • verzamelen van andere statistische informatie.

Door PCKeeper verzamelde informatie


 • e-mailadres;
 • IP-adres;
 • informatie over uw computersysteem (zoals versie van het besturingssysteem, algemene systeeminformatie en dergelijke);
 • informatie over uw apps (zoals versies, afmetingen, datum van laatste update, enzovoort);
 • resultaten van de Zoeken en oplossen-scan.

Verzamelde informatie wordt gebruikt ten behoeve van:

 • het registreren van het PCKeeper-account;
 • het correct functioneren van PCKeeper;
 • het aan u verstrekken van een overzicht van aanbevolen oplossingen/software-updates.

Verzamelde informatie kan ook worden gebruikt voor online voorkeursmarketing. Tijdens de installatie van PCKeeper kunt u gebruik van uw informatie voor dit doel verbieden door het betreffende keuzevakje uit te schakelen. U kunt ook contact opnemen met onze klantondersteuning en het gebruik van uw informatie laten stopzetten als u geen advertenties wilt ontvangen op basis van uw voorkeuren.
Neem ook contact op met onze klantondersteuning als u uw PCKeeper-account wilt verwijderen.
Neem contact op met de klantondersteuning als u uw PCKeeper-account wilt verwijderen.

Wanneer u bepaalde PCKeeper-services activeert, verzamelen we om het uur automatisch het IP-adres en de geografische positie van de computer om de locatie te traceren en de route te volgen, en maken we om de vijf minuten een foto met behulp van de ingebouwde camera of een externe camera.

Automatisch verzamelde gegevens zijn volledig anoniem. Er wordt dus geen inbreuk gemaakt op uw privacy, ook niet als deze gegevens aan derden openbaar worden gemaakt.

2. Informatie die wordt verzameld via e-mail

Via e-mail ontvangt u zo nu en dan een tevredenheidenquête waarin u wordt gevraagd ons uw mening te geven en enkele aanvullende persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden uitsluitend intern door ons gebruikt ter verbetering van onze producten en diensten en om u een betere gebruikservaring te bieden.

3. Informatie die wordt geleverd door derden

Persoonlijke gegevens, zoals uw e-mailadres, die worden geleverd door derden ( bijvoorbeeld Cleverbridge) worden mogelijk door ons gebruikt voor promotieactiviteiten, zoals het verstrekken van informatie over PCKeeper-updates en speciale aanbiedingen, conform het Privacybeleid van Cleverbridge. Als u hier niet mee akkoord gaat, wordt u verzocht de aankoop van PCKeeper niet voort te zetten.

4. Cookies

We gebruiken cookies om uw activiteiten op onze website bij te houden. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op uw vaste schijf en zorgen ervoor dat onze systemen uw browser kunnen herkennen. U kunt cookies uitschakelen in uw browser, maar dan hebt u geen toegang tot sommige essentiële functies van onze website.

5. E-mailcommunicatie

U ontvangt af en toe nieuwsbrieven en promotiematerialen van Kromtech waarin u wordt geïnformeerd over PCKeeper-updates of speciale aanbiedingen. Als u dergelijke e-mail niet wilt ontvangen, kunt u zich afmelden van onze mailinglijst.

6. Delen van uw persoonlijke gegevens

Wij respecteren en beschermen uw persoonlijke informatie en maken deze aan niemand openbaar. We delen uw persoonlijke informatie alleen in de volgende gevallen:

 1. met gelieerde bedrijven: in sommige gevallen werken we nauw samen met bepaalde bedrijven en/of ondernemingen. In die gevallen kan uw persoonlijke informatie vereist zijn om bepaalde transacties met deze partners te kunnen uitvoeren.

 2. met tussenpersonen: mogelijk schakelen we andere bedrijven in om als intermediaire partij voor ons op te treden. In die gevallen kan de persoonlijke informatie van onze klanten met deze bedrijven worden gedeeld. Deze tussenpersonen gebruiken uw informatie uitsluitend ter ondersteuning van onze activiteiten en niet voor andere doeleinden.

 3. voor bedrijfsoverdrachten: klantgegevens behoren tot de bedrijfsmiddelen van Kromtech. Wanneer het eigendom van Kromtech overgaat naar een derde als gevolg van een fusie, overname, reorganisatie of faillissement, worden de klantgegevens ook aan deze derde overgedragen.

 4. ter bescherming van Kromtech en anderen: als een gerechtelijke of overheidsinstantie uw persoonlijke informatie vereist, hebben wij het recht om deze informatie openbaar te maken om te voldoen aan de wet of om onze rechten, bezittingen, werknemers, gebruikers, enzovoort te beschermen.

 5. met uw toestemming: u wordt geïnformeerd over andere mogelijke gevallen waarin uw persoonlijke informatie wordt gedeeld en u hebt het recht om dit te voorkomen.

7. Beveiliging

We doen er alles aan om de persoonlijke informatie van onze klanten te beschermen door de nieuwste gegevensbeveiligingstechnologieën te implementeren. We kunnen de beveiliging van uw persoonlijke informatie echter niet voor 100% garanderen. Het is altijd mogelijk dat informatie van gebruikers als gevolg van systeemfouten of ongeoorloofde toegang in gevaar wordt gebracht. Indien u via onze website naar andere websites navigeert, houd er dan rekening mee dat we niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere sites en services.

8. Wijzigingen van dit beleid

We houden u op de hoogte van eventuele wijzigingen in ons Privacybeleid. Zodra dergelijke wijzigingen zich voordoen, brengen we u hiervan op de hoogte via e-mail of via onze website.

9.Vragen of opmerkingen

Neem gerust contact met ons op wanneer u vragen hebt over dit Privacybeleid. In het geval van problemen kunt u ons e-mailen of schriftelijk contact opnemen met het Bedrijf op het adres MDE's Building, 1st Floor, Road Town, Tortola, Britse Maagdeneilanden.