Thank you for choosing PCKeeper and being our customer. Our team did their best to bring you the finest support and service.

Due to various internal reasons, we regret to announce, that we won't be able to continue distributing our product. For the same reasons, we will no longer develop future versions of our service. At the same time, all existing customers will have a functional and active subscription to our products. And will retain full products functionality and chat support.

If you have any questions you can reach us through the form at https://pckeeper.com/support.

Kind regards, PCKeeper team.

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

[Edellinen päivitys: 10/03/2017]

Tämä käyttöoikeussopimus (jäljempänä "sopimus") on laillisesti sitova sopimus käyttäjän (luonnollinen tai juridinen henkilö) ja Kromtech -yhtiön välillä (pääkonttori: MDE’s Building, 1st Floor, Road Town, Tortola, British Virgin Islands P.O Box 3169) (jäljempänä "Kromtech") koskien PCKeeper Liven ja PCKeeper Antiviruksen käyttöä, joista käytetään yhdessä nimitystä "PCKeeper-ohjelmisto" tai "PCKeeper-ohjelmistopaketti" (jäljempänä "tuote").

Yritys antaa tuotteelle (yrityksen julkaisema konelukuisessa objektikoodimuodossa oleva tietokoneohjelma, jota tämä sopimus koskee) ja sen dokumentaatiolle (kaikki oppaat, käyttäjädokumentaatio ja muut tuotteeseen liittyvät materiaalit) ja/tai muulle tuotteen kanssa levitetylle materiaalille (näköistiedosto, CD-levy tai muu nämä materiaalit sisältävä tietoväline) käyttöoikeudet, mutta ei myy niitä. Yritys pidättää kaikki sellaiset oikeudet, joita ei ole yksiselitteisesti käyttäjälle tässä käyttöoikeussopimuksessa myönnetty. Yritys ei missään tilanteessa toimita tuotteen lähdekoodia käyttäjälle. Tuotteesta ja dokumentaatiosta käytetään yhdessä nimitystä "Tuote".

Sitoudut noudattamaan tämän käyttöoikeussopimuksen ehtoja ladatessasi, asentaessasi, kopioidessasi tai muulla tavalla käyttäessäsi PCKeeper-ohjelmistoa kokonaisuudessaan tai osittain. Jos et hyväksy tätä käyttöoikeussopimusta, älä käytä PCKeeper-ohjelmistoa. Jos ostit PCKeeperin etkä hyväksy tätä käyttöoikeussopimusta, voit saada hyvityksen ostohinnasta sillä edellytyksellä, että a) et ole käyttänyt PCKeeper-ohjelmistoa ja b) jos ostit kopion muualta kuin sivustosta http://pckeeper.com, palautat ostamasi PCKeeperin kopion viipymättä ostotositteen kera hankintapaikkaan. Tämän sopimuksen osittainenkin rikkominen johtaa tilisi sulkemiseen.

MÄÄRITELMÄT

  Termillä "PCKeeper-ohjelmistopaketti" Kromtech tarkoittaa ohjelmistopakettia, johon sisältyy PCKeeper Antivirus ja PCKeeper Live. "PCKeeper-ohjelmiston" kaikki osat myydään erikseen. PCKeeper Antivirus ja PCKeeper Live ovat toisiaan täydentävät ohjelmistot, jotka suorittavat tietokoneen suojaukseen ja puhdistukseen liittyviä tehtäviä.

  – Ongelma. Sanalla "ongelma" Kromtech tarkoittaa mahdollisia tietoturva- ja optimointiaukkoja, vanhentuneita sovelluksia, vapaan kiintolevytilan puutetta tarpeettomien tiedostojen tai tilapäisten tiedostojen vuoksi ja muita osa-alueita, jotka Kromtechn mielestä pitäisi tutkia ja korjata.

  – Kohde. Sanalla "kohde" Kromtech tarkoittaa puhdistukseen, optimointiin ja tietoturvaan liittyviä seikkoja, jotka saattavat vaikuttaa asiakkaan tietokonejärjestelmän kokonaistilaan ja jotka Kromtechn mielestä pitäisi tutkia ja korjata.

1. Käyttöoikeusmyönnytys

Kromtech voi täysin oman harkintansa mukaan myöntää käyttäjälle maksuttoman kokeilukäyttöoikeuden tai kaupallisen käyttöoikeuden. Ellei toisin mainita, kohdassa (A) määritetyt maksuttoman kokeilukäyttöoikeuden ehdot koskevat PCKeeperin käyttöä, jos käyttäjä ei ole ostanut tai muuten oikeutetusti hankkinut kaupallista PCKeeper-käyttöoikeutta. Kohdassa (B) määritetyt kaupallisen käyttöoikeuden ehdot koskevat PCKeeperin käyttöä, jos käyttäjä on oikeutetusti hankkinut kaupallisen PCKeeper-käyttöoikeuden.

A. MAKSUTTOMAN KOKEILUKÄYTTÖOIKEUDEN EHDOT

Kromtech voi myöntää käyttäjälle ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävissä olevan maksuttoman käyttöoikeuden kokeilla PCKeeperiä rajoitetuilla toiminnoilla tässä esitettyjen ehtojen mukaisesti. Käyttäjä ei saa siirtää, luovuttaa, vuokrata, liisata, alilisensoida tai lainata PCKeeperiä kellekään toiselle henkilölle tai taholle paitsi siten kuin näissä ehdoissa on nimenomaisesti määrätty. Myös yritys toimia niin millä tahansa muulla tavalla mitätöi käyttöoikeuden. Jos käyttäjä haluaa jatkaa PCKeeperin käyttöä, hänen pitää ostaa ei-yksinomainen ja ei-siirrettävissä oleva käyttöoikeus.

b. Kaupallisen käyttöoikeuden ehdot

Kromtech myöntää käyttäjälle ei-yksinomaisen käyttöoikeuden käyttää PCKeeperiä tässä esitettyjen ehtojen mukaisesti. Käyttäjä ei saa siirtää, luovuttaa, vuokrata, liisata, alilisensoida tai lainata PCKeeperiä kellekään toiselle henkilölle tai taholle paitsi siten kuin näissä ehdoissa on nimenomaisesti määrätty. Myös yritys toimia niin millä tahansa muulla tavalla mitätöi käyttöoikeuden.

b1. Verkkoaktivointi

PCKeeper-ohjelmisto edellyttää verkkoaktivointia, jotta sitä voi käyttää kaupallisen käyttöoikeuden ehtojen mukaisesti. Kromtech voi täysin oman harkintansa mukaan muokata täsmällisiä teknisiä ehtoja, joiden perusteella PCKeeperin aktivoimaton kopio lakkaa toimimasta.

Käyttäjän pitää antaa henkilötietoja verkkoaktivoinnin aikana. Käyttäjä tarvitsee aktiivisen ja toimivan internetyhteyden PCKeeper-kopion aktivoimiseksi. Käyttäjälle myönnetään käyttöoikeus käyttää PCKeeperiä siinä tietokoneessa (tai tietokoneissa), jossa aktivointi on suoritettu. Jos käyttäjä vaihtaa tietokoneensa emolevyn tai tekee muita muutoksia tietokoneen laitteistokokoonpanoon, PCKeeper-kopio pitää mahdollisesti aktivoida uudelleen. Käyttäjän pitää mahdollisesti ottaa yhteyttä Kromtechen, jotta uudelleenaktivointi voidaan suorittaa loppuun.

Tämä käyttöoikeus antaa käyttäjälle oikeuden aktivoida PCKeeperin ja käyttää sitä joko (a) yhdessä monen käyttäjän tietokoneessa tai (b) kohtuullisissa rajoissa useammassa tietokoneessa, joilla ei ole käyttäjän lisäksi muita käyttäjiä. Käyttäjä voi siirtää käyttöoikeutensa tietokoneesta toiseen tilisivullaan (PCKeeper-tili) ja käyttää PCKeeperiä vain yhdessä tietokoneessa kerrallaan. Kromtech voi täysin oman harkintansa mukaan määrittää kohtuulliset rajat ja muuttaa kantaansa niistä. Tämä käyttöoikeus ei oikeuta useita käyttäjiä käyttämään PCKeeperiä useilla tietokoneilla.

b2. Siirto

Oikeus siirtää PCKeeper-ohjelmiston aktivoitu kopio toiseen tietokoneeseen on henkilökohtainen. Jos käyttäjä haluaa siirtää PCKeeper-ohjelmiston aktivoidun kopion toiseen tietokoneeseen, hänen täytyy mahdollisesti ottaa yhteys Kromtechen. Käyttäjä voi siirtää oikeutensa PCKeeper-käyttöoikeuteen vain kerran ja pysyvästi toiselle luonnolliselle tai juridiselle henkilölle sillä ehdolla, että käyttäjä siirtää PCKeeperin kokonaisuudessaan. Käyttäjä ei saa pitää hallussaan kopiota PCKeeperistä tai mistään sen osasta, ja saajaosapuolen pitää lukea ja hyväksyä tämän käyttöoikeussopimuksen ehdot. Jos käyttäjä on aktivoinut käyttöoikeutensa ennen sen siirtämistä, hänen täytyy mahdollisesti ottaa yhteys Kromtechen siirron suorittamiseksi.

b3. Henkilötiedot

Kromtech voi mitätöidä tämän käyttöoikeussopimuksen, jos käyttäjän verkkoaktivoinnin aikana antamat henkilötiedot ovat virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet. On yksinomaan käyttäjän vastuulla pitää Kromtech ajan tasalla henkilötiedoissa tapahtuneista muutoksista. Käyttäjä voi tehdä tämän ottamalla yhteyttä Kromtechen sivuston http://pckeeper.com Tuki-osiossa, puhelimitse, sähköpostitse tai käyttämällä PCKeeperin sisäistä live chat -toimintoa. Kromtech voi edellyttää käyttäjää vahvistamaan henkilötiedoissa tapahtuneet muutokset.

Kromtech voi käyttää käyttäjän henkilötietoja henkilökohtaisen käyttöoikeuden oikeuksien vahvistamiseen, käyttöoikeuden ostopaikan todistamiseen jälleenmyyjälle, joka myi PCKeeper-käyttöoikeuden käyttäjälle, sekä PCKeeperiin liittyvien tietojen lähettämiseen käyttäjälle. Kromtech voi luovuttaa saamansa tiedot lisenssinantajilleen. Kromtech ei myy tai lisensoi oikeutta käyttäjän henkilötietojen käyttöön kolmansille osapuolille.

Jos käyttäjä aktivoi sellaisia PCKeeper-palveluita, jotka voivat tallentaa muita henkilötietoja, kuten tietokoneen sijainnin, asiasta on tieto tilisivulla (PCKeeper-tili).

2. Yleiset ehdot

Nämä yleiset ehdot koskevat kaupallista käyttöoikeutta. Vain yli 13 (kolmetoista) -vuotiaat henkilöt voivat solmia tämän sopimuksen. Jos käyttäjä on luonnollinen henkilö, hän vakuuttaa olevansa vähintään 13-vuotias ja että hän on oikeustoimikelpoinen tämän sopimuksen hyväksymiseen tai että hänellä on vanhempiensa lupa siihen. Käyttäjä myös vakuuttaa, että kaikki annetut tiedot ovat täsmällisiä ja todenmukaisia. Yritys voi täysin oman harkintansa mukaan irtisanoa sopimuksen kenen tahansa henkilön tai tahon kanssa ja muuttaa kelpoisuusvaatimuksia milloin tahansa. Tämä ehto on mitätön paikoissa, joissa laki kieltää sen. Oikeus käyttää tätä sopimusta ei koske kyseisiä lainkäyttöalueita.

Tekijänoikeudet ja rajoitukset

Kromtech tai sen lisenssinantajat omistavat PCKeeperin ja käyttäjän siitä tekemien täysien tai osittaisten kopioiden tekijänoikeudet ja muut immateriaali-, teollisuus- ja/tai omistusoikeudet. Kromtech antaa käyttäjälle luvan käyttää PCKeeperiä vain tämän käyttöoikeussopimuksen ehtojen mukaisesti. Kromtech pidättää kaikki sellaiset oikeudet, joita se ei ole yksiselitteisesti käyttäjälle myöntänyt. PCKeeperiä ei saa muokata, mukauttaa, kääntää, muuntaa lähdekoodiksi, purkaa eikä hajottaa, eikä sen sisäistä toimintaa saa muulla tavalla yrittää paljastaa eikä sen toiminnallisuutta muokata, paitsi siten kuin tässä käyttöoikeussopimuksessa on sallittu. Kromtech on valmis toimittamaan yhteensopivaa ohjelmointia koskevat tarpeelliset tiedot kohtuullisilla ehdoilla. Käyttäjä ei saa poistaa mitään merkintää, jonka mukaan Kromtech ja/tai kolmas osapuoli on tekijänoikeuksien ja muiden immateriaali-, teollisuus- ja/tai omistusoikeuksien omistaja.

Muokkausoikeudet

Käyttäjä ei saa millään tavalla vaihtaa ja/tai muokata PCKeeper-ohjelmistoon sisältyviä kirjastoja tai resursseja.

Päivitykset

Käyttäjä voi saada tuotteeseen automaattisia päivityksiä Kromtechlta. Ne ovat oletusarvoisesti päällä, jotta käyttäjä saa käyttöönsä ohjelmiston uusimmat ominaisuudet ja parannukset. Käyttäjä voi milloin tahansa laittaa automaattiset päivitykset päälle tai pois päältä tuotteen Asetukset-valikosta. Tuotteen asiakastuki auttaa mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Jos PCKeeper-päivityksessä on olennainen muutos, käyttäjä saa siitä ilmoituksen ohjelmiston välityksellä. Käyttäjä voi myös kieltäytyä asentamasta kyseistä päivitystä ja/tai poistaa ohjelmiston asennuksen kokonaan.

Lisäpalvelut

Kromtech saattaa tarjota käyttäjälle virustorjunnan päivitykset rajoitetusti yhden vuoden ajaksi alkaen siitä hetkestä, jolloin käyttäjä aktivoi PCKeeperin.

Käyttöoikeuden kelpoisuusrajoitus

Tässä käyttöoikeudessa myönnetty käyttöoikeus PCKeeperin käyttöön on rajoitettu siihen PCKeeper-versioon, jonka käyttäjä on oikeutetusti hankkinut tämän käyttöoikeussopimuksen perusteella. Kromtech toimittaa käyttäjälle rajoitetun palvelun, joka sisältää ilmaiset päivitykset ja asiakastuen yhden vuoden ajan PCKeeperin ensimmäisestä aktivoinnista alkaen (tai kahden vuoden ajan käyttöoikeuden tyypin mukaan).

Lisäaktivoinnit

Kaupallinen käyttöoikeus ei salli PCKeeperin aktivointia ja käyttöä useammassa tietokoneessa kuin mille käyttäjä on hankkinut käyttöoikeuden tai käyttöoikeudet. Kromtech voi täysin oman harkintansa mukaan käytön helpottamiseksi sallia PCKeeperin aktivoinnin lisätietokoneissa kohtuullisissa rajoissa. Tällaisesta päätöksestä riippumatta käyttäjällä on käyttöoikeus PCKeeperin samanaikaiseen käyttöön vain siinä määrässä tietokoneita, joille hän on hankkinut käyttöoikeuden tai käyttöoikeudet.

Kromtech voi täysin oman harkintansa mukaan jäädyttää kyseisellä käyttöoikeudella tai käyttöoikeuksilla suoritetut lisäaktivoinnit ja/tai mitätöidä kyseisen käyttöoikeuden tai käyttöoikeudet, jos se katsoo, että sillä tai niillä on suoritettu liian monta aktivointia. Tästä päätöksestä ilmoitetaan käyttäjälle ja/tai aktivoinnin suorittavalle henkilölle joko a) kirjallisesti, b) sähköpostitse, c) puhelimitse ja/tai d) PCKeeper-ohjelmiston välityksellä.

Kolmansien osapuolten ohjelmistot

PCKeeperin asennuksen ja asennuksen poiston yhteydessä voidaan tarjota kolmansien osapuolten ohjelmistoja (jäljempänä "tarjoukset"). Nämä tarjoukset ovat aina valinnaisia eikä niitä tarvitse asentaa. NÄIDEN TARJOUSTEN ASENTAMINEN JA KÄYTTÄMINEN ON KÄYTTÄJÄN OMALLA VASTUULLA. NÄMÄ TARJOUKSET TOIMITETAAN SELLAISENAAN, EIVÄTKÄ NE OLE KROMTECHN HALLINNASSA TAI SEN VASTUULLA. Kromtech ei ole vastuussa suorista tai epäsuorista vahingoista tai tappioista, jotka kyseiset tarjoukset ovat aiheuttaneet tai väitetysti aiheuttaneet kyseisten tarjousten käytön tai niihin turvautumisen yhteydessä tai edellä mainittuihin liittyen. Tarjousten mukana toimitetaan niiden käyttöä koskevia juridisia asiakirjoja, kuten käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö. Nämä asiakirjat on tärkeää lukea huolellisesti ennen tarjousten asentamista ja käyttöä.

Kromtech may use third-party software components, and some of the third-party materials that are included in the use of Remote Assistance service may be subject to other terms and conditions. PCKeeper uses LogMeIn® or TeamViewer remote control software for logging in to the Customer’s device. By accepting our Terms and Conditions, you automatically agree to the LogMeIn® and/or TeamViewer Terms and Conditions and Privacy Policy. You do not need to additionally, by separate procedure, confirm the T&C and Privacy Policy of LogMeIn® and/or TeamViewer. Please carefully read the T&C and Privacy Policy of LogMeIn® and T&C and Privacy Policy of TeamViewer; if you disagree with them, you cannot use Remote Assistance.

Vastuunvapautus

PCKEEPERIN KÄYTTÄMINEN ON KÄYTTÄJÄN OMALLA VASTUULLA. PCKEEPER TOIMITETAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA, JA KROMTECH, SEN KUMPPANIT JA NIIDEN LISENSSINANTAJAT (NÄIHIN KAIKKIIN VIITATAAN JÄLJEMPÄNÄ YHTEISESTI TERMILLÄ "KROMTECH") NIMENOMAISESTI IRTISANOUTUVAT KAIKISTA SUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KAIKKI OLETETUT TAKUUT TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN TAI KAUPANKÄYNTIIN SOPIVUUDESTA SEKÄ KAIKKI TAKUUT OMISTUSOIKEUDESTA JA/TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. KROMTECH EI TAKAA PCKEEPERIN OMINAISUUKSIEN TÄYTTÄVÄN KÄYTTÄJÄN VAATIMUKSIA TAI ETTÄ PCKEEPERIN TOIMINTA KORJAANTUU. KROMTECH EI MYÖSKÄÄN ANNA MITÄÄN TAKUITA TAI LUPAUKSIA PCKEEPERIN KÄYTÖSTÄ TAI SEN KÄYTÖN TULOKSISTA OIKEELLISUUDEN, TÄSMÄLLISYYDEN, LUOTETTAVUUDEN TAI MINKÄÄN MUUN SUHTEEN. MIKÄÄN KROMTECH, KROMTECH VALTUUTETUN EDUSTAJAN TAI MUUN OSAPUOLEN ANTAMA SUULLINEN TAI KIRJALLINEN TIETO TAI NEUVO EI SYNNYTÄ MINKÄÄNLAISIA PCKEEPERIÄ KOSKEVIA TAKUITA. JOS PCKEEPER OSOITTAUTUU VIALLISEKSI, KÄYTTÄJÄ (EIKÄ KROMTECH TAI KROMTECH VALTUUTETTU EDUSTAJA) VASTAA KAIKISTA HUOLTOA, KORJAUSTA TAI OIKAISUA KOSKEVISTA KUSTANNUKSISTA. JOTKIN LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI JOIDENKIN TAKUIDEN RAJOITTAMISTA, JOTEN JOTKIN TÄSSÄ KÄYTTÖOIKEUDESSA MAINITUT RAJOITUKSET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA. KROMTECH EI TAKAA, ETTÄ OHJELMISTO TAI SILLÄ LADATUT TIEDOT EIVÄT VAHINGOITA TIETOKONELAITTEISTOA TAI OHJELMISTOJA. KÄYTTÄJÄ ON YKSINOMAAN VASTUUSSA OHJELMISTON LATAUKSESTA, ASENNUKSESTA, KOPIOINNISTA JA KÄYTÖSTÄ. KROMTECH KEHOTTAA VAHVASTI, ETTÄ KÄYTTÄJÄ TARKISTAA KAIKKI OHJELMISTOT VIRUSTEN VARALTA ENNEN ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ.

Vastuunrajoitus

KÄYTTÄJÄ MYÖNTÄÄ JA HYVÄKSYY, ETTÄ KROMTECH, SEN KUMPPANIT TAI KUMMANKAAN TOIMIHENKILÖT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, AGENTIT, EDUSTAJAT, TOIMITTAJAT, LISENSSINANTAJAT JA URAKOITSIJAT EIVÄT LAIN SALLIMAAN ENIMMÄISMÄÄRÄÄN SAAKKA OLE VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA SUORISTA TAI EPÄSUORISTA MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KORVAUKSELLISISTA, VÄLILLISISTÄ, SATUNNAISISTA, SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, ESIMERKINOMAISISTA TAI RANGAISTUKSELLISISTA VAHINGOISTA), JOTKA LIITTYVÄT TAI AIHEUTUVAT PCKEEPERIN KÄYTÖSTÄ TAI MUUTEN LIITTYVÄT TÄHÄN KÄYTTÖOIKEUTEEN. KAIKISSA TAPAUKSISSA KROMTECHN KOKO VASTUUVELVOLLISUUS TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUDEN EHTOJEN MUKAISESTI RAJOITTUU SUMMAAN, JONKA KÄYTTÄJÄ ON TODELLISUUDESSA MAKSANUT SIIHEN LIITTYVÄSTÄ OHJELMISTOSTA. JOTKIN LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI VAHINGONKORVAUSTEN JA MUUTOKSENHAKUKEINOJEN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA, JOTEN JOTKIN TÄSSÄ KÄYTTÖOIKEUDESSA MAINITUT RAJOITUKSET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA.

Tukirajoitus

Kromtech tarjoaa parhaansa mukaan käyttäjälle tukea PCKeeperin käytössä sähköpostitse, puhelimitse tai chatin välityksellä. Tuki rajoittuu aiheisiin, jotka koskevat PCKeeperin peruskäyttöä. Kromtechlla ei ole velvollisuutta antaa käyttäjälle yleistä opastusta teknologioista, joihin PCKeeper perustuu tai jotka liittyvät siihen. Kromtech varaa oikeuden lopettaa tuen tarjoamisen PCKeeperin vanhojen versioiden käytölle, kun uusi ilmainen tai maksullinen PCKeeper-versio tulee saataville.

Vahingonkorvaukset

Käyttäjä suostuu puolustamaan Kromtecha, sen kumppaneita ja/tai niiden seuraajia ja nimeämiä tahoja sekä niiden toimihenkilöitä, johtajia, työntekijöitä, agentteja, lisenssinantajia, edustajia, operatiivisten palvelun tarjoajia ja toimittajia kaikilta vaatimuksilta ja/tai toimilta ja vapauttamaan Kromtechn, sen kumppanit ja sen ja/tai niiden seuraajat ja nimeämät tahot sekä niiden toimihenkilöt, johtajat, työntekijät, agentit, edustajat, toimittajat, lisenssinantajat ja urakoitsijat vastuusta liittyen kaikkiin menetyksiin, vahinkoihin, kustannuksiin ja kuluihin (mukaan lukien kohtuulliset asianajajapalkkiot), jotka käyttäjä aiheuttaa rikkomalla tätä käyttöoikeutta, loukkaamalla, väärinkäyttämällä tai rikkomalla muun osapuolen oikeuksia, rikkomalla tai olemalla noudattamatta lakeja tai säännöksiä tai muokkaamalla tai viemällä PCKeeperiä. Kromtech varaa oikeuden ottaa omalla kustannuksellaan puolustuksen hoitaakseen ja hallita kaikkia vaatimuksia tai toimia ja sovinto- tai kompromissineuvotteluja. Käyttäjä suostuu toimimaan yhteistyössä Kromtechn kanssa pyynnöstä.

Tekniset ja muut liittyvät tiedot

Kromtech ja sen tytäryhtiöt saavat kerätä ja käyttää teknisiä ja muita niihin liittyviä tietoja (mukaan lukien rajoituksetta tietokonetta, järjestelmää ja sovelluksia koskevia teknisiä tietoja). Kromtech ja sen tytäryhtiöt saavat käyttää näitä tietoja missä tahansa muodossa, joka ei mahdollista asiakkaan tai asiakkaan tietokoneen tunnistamista henkilökohtaisesti. Kromtechn ja sen tytäryhtiöiden keräämät tekniset ja muut niihin liittyvät tiedot ovat rajallisia siten, että Kromtech ja sen tytäryhtiöt eivät voi rekonstruoida käyttäjän PCKeeperissä käyttämiä tiedostoja ja kansioita tai mitään muita henkilökohtaisia tiedostoja ja kansioita, joita PCKeeper voi käyttää käytön aikana.

Käyttöoikeuskoodi

Kromtech voi antaa asiakkaalle käyttöoikeuskoodin tai käyttöoikeusavaimen, jonka käyttäjä voi tarvita PCKeeperin aktivointiin kaupallisen käyttöoikeuden mukaisesti. Kromtech ja sen tytäryhtiöt ja jakelijat voivat yhdistää edellä mainitun käyttöoikeuskoodin tai käyttöoikeusavaimen käyttäjään henkilökohtaisesti. Annettu käyttöoikeuskoodi tai käyttöoikeusavain on tarkoitettu vain sen saaneelle käyttäjälle, eikä käyttäjä saa levittää, julkaista tai muulla tavalla välittää sitä kolmansille osapuolille, ellei Kromtech ole antanut siihen kirjallista lupaa.

Kolmansien osapuolten ohjelmistojen käyttöoikeudet

PCKeeper saattaa käyttää kolmannen osapuolen ohjelmisto-osia. Edellä mainituista seikoista huolimatta joitakin PCKeeper-ohjelmistoon sisältyviä kolmansien osapuolten aineistoja saattavat koskea muut ehdot. Nykyisessä PCKeeper-versiossa käytetään Avira AG:n kehittämää virustorjuntaan tarkoitettua SAVAPI-ohjelmointirajapintaa. Asentamalla PCKeeperin vahvistat, että olet lukenut ja ymmärtänyt Aviran käyttöoikeussopimuksen ja tietosuojakäytännön ja että hyväksyt ne. Käyttäjän ei tarvitse erikseen vahvistaa Aviran SAVAPI-ohjelmointirajapinnan käyttöehtoja ja tietosuojakäytäntöä.

Jos käyttäjä ei hyväksy tuotteen tai Aviran SAVAPI-ohjelmointirajapinnan käyttöehtoja, hänen ei pidä asentaa tuotetta.

Voimassaolo ja irtisanominen

Tämä sopimus on voimassa irtisanomiseen asti. Kromtech voi välittömästi irtisanoa tämän sopimuksen muita oikeuksia rikkomatta, mikäli käyttäjä ei noudata sen ehtoja. Kromtech voi päättää tämän sopimuksen milloin tahansa ja täysin oman harkintansa mukaan, mikäli erityiset olosuhteet niin vaativat. Päätös tehdään aina tapauskohtaisesti. Tällainen erityinen olosuhde saattaa esimerkiksi olla tuotteen käyttö asiakkaan toimesta seurauksena kolmannen osapuolen myynninedistämistoiminnasta, josta ei ole sovittu Kromtechn kanssa.

Käyttäjälle ilmoitetaan tällaisesta irtisanomisesta ja sen syystä sähköpostitse. Tuotteen käyttö täytyy lopettaa ja kaikki tuotteen kopiot on hävitettävä, jos sopimus irtisanotaan. Kromtechn toimimatta jättäminen tämän käyttöoikeussopimuksen irtisanomisessa, kun käyttäjä on jättänyt noudattamatta sen ehtoja, ei tarkoita sitä, että tuote luopuu mistään näiden ja muiden ehtojen perusteella pidättämistään oikeuksista.

Uudelleenlaskutus

Uudelleenlaskutusta käytettäessä käyttäjän tilaus jatkuu automaattisesti PCKeeperin kassalla esitettyjen käyttöehtojen hyväksymisen perusteella. Lisätietoja uudelleenlaskutuksesta saa asiakastuesta.

Alennukset

Käyttäjälle saatetaan antaa alennuskuponki, joka antaa oikeuden ostaa käyttöoikeuden alkuperäistä hintaa edullisemmin. Kuponki on voimassa käyttöoikeuden kertaostoksen yhteydessä, eikä sitä voi käyttää tilauksen jatkamiseen.

Hyvityskäytäntö

Kromtech arvostaa asiakaspalautetta ja tekee parhaansa mahdollisten ongelmien korjaamiseksi. Jos et kuitenkaan ole tyytyväinen tuotteisiimme tai palveluihimme ja haluat hyvityksen, tutustu hyvityskäytäntöömme. Ostaessaan käyttöoikeuksin suojatun ohjelmiston asiakas vahvistaa olevansa tietoinen kaikista tuotteen ominaisuuksista ja toiminnallisuuksista, sillä hänen oletetaan jo tutustuneen ohjelmiston käyttöoikeussopimukseen, tietoihin ja kuvaukseen virallisella verkkosivustolla.
Hyvitys annetaan vain jos ongelma liittyy suoraan tuotteeseemme. Jos asiakkaalla on välitön todiste ohjelmistossamme esiintyvistä ongelmista (esimerkiksi virheviestejä tai näyttökuvia), eikä asiakaspalvelumme voi ratkaista niitä, asiakkaalla on oikeus hyvitykseen. Hyvitystä ei anneta, jos kyseessä on yleinen tietokoneongelma, joka ei liity ohjelmistoomme.
Jos ohjelmistomme on aiheuttanut käyttäjän tietokoneen teknisen vahingoittumisen ja tästä on riittävästi näyttöä ja todisteita, saatamme harkita hyvityksen myöntämistä aiheutuneesta vahingosta. Kun asiakastukihenkilöt ovat saaneet teknistä vahingoittumista koskevan hyvityspyynnön, he antavat alustavan vastauksen 1–3 (yhdestä kolmeen) työpäivän kuluessa. Kun asiakastukihenkilöt ovat saaneet kaiken asiaan liittyvän näytön ja todisteet, he käsittelevät vastaanottamansa materiaalin ja antavat pätevän vastauksen 1–10 (yhdestä kymmeneen) päivän kuluessa.

Hyvityksen ehdot vaihtelevat ostetun tilauksen mukaan:

 • 12 (kahdentoista) tai 6 (kuuden) kuukauden tilaus

  Tämäntyyppisissä tilauksissa osittainen hyvitys lasketaan suhteellisesti jäljellä olevien kokonaisten kuukausien määrän perusteella alkaen hyvityksen pyyntöhetkestä tilauksen päättymispäivään asti.

  Jos käyttäjä on tehnyt hyvityspyynnön tilausjakson ensimmäisen tai jonkin sitä seuraavan kuukauden ensimmäisten 14 (neljäntoista) kokonaisen päivän jälkeen, myönnämme osittaisen hyvityksen, joka kattaa vain jäljellä olevien kokonaisten kuukausien hinnan.

 • B. 1 (yhden) kuukauden tilaus

  Tämäntyyppisissä tilauksissa hyvitys lasketaan suhteellisesti jäljellä olevien päivien määrän perusteella alkaen hyvityksen pyyntöhetkestä tilauksen päättymispäivään asti.

  Jos käyttäjä on tehnyt hyvityspyynnön laskutuskuukauden ensimmäisten 7 (seitsemän) kokonaisen päivän sisällä, myönnämme täyden hyvityksen, joka kattaa 1 (yhden) kuukauden tilauskäyttöoikeuden hinnan.

 • С. Määritelmät
 • C1. Laskutuskuukausi. Kromtech tarkoittaa "laskutuskuukaudella" ajanjaksoa, jonka perusteella asiakasta laskutetaan. Se alkaa samana päivänä joka kuukausi.

D. Asiakastukemme laskee lopullisen hyvitettävän summan, ja asiakastukihenkilöt voivat selostaa sen tarkemmin asiakkaalle.

Asiakkaan pitää ennen hyvityksen pyytämistä ilmoittaa asiakaspalvelullemme ohjelmistoomme liittyvistä ongelmista. Hyvitys annetaan VAIN jos tukitiimiimme on otettu yhteyttä. Asiakastukihenkilöt antavat sähköpostiosoitteen, johon pyyntö tulee lähettää. Asiakaspalvelumme velvollisuus on yrittää korjata ongelma parhaansa mukaan. Jos asiakaspalvelu vahvistaa, että ohjelmisto-ongelmaa ei voi korjata, asiakas saa hyvityksen.

HUOMAUTUS: Hyvityspyyntö on pätevä vain kun se tehdään ostetun 1 (yhden) kuukauden, 6 (kuuden) kuukauden tai 12 (kahdentoista) kuukauden tilausjakson aikana. 24 (kahdenkymmenenneljän) kuukauden tilausten osalta hyvityspyyntö on pätevä kun se tehdään ensimmäisten kahdentoista kuukauden kuluessa ostohetkestä. Jos käyttöoikeus on ollut aktivoituna tai käytössä yli 12 kuukautta, hyvityspyyntöä ei voi tehdä. Kromtech ei ole vastuussa käyttäjän itse suorittamista toimista eikä kolmansien osapuolten tarjoamasta avusta.

Kun hyvityspyyntö on lähetetty asiakastukihenkilölle, se tarkistetaan ja käsitellään, paitsi jos hyvitystä ei voida myöntää tässä esitettyjen käyttöehtojen mukaisesti. Tällaisessa tapauksessa asiakkaalle ilmoitetaan sähköpostitse tai puhelimitse mahdollisimman pian.

Kromtech antaa asiakkaille kaikenlaista tukea, kuten käyttöoppaita, sähköpostitukea, puhelintukea ja live chat -tukea. Jos asiakas ei noudattanut ohjeita, käytti virheellisiä asetuksia tai kieltäytyi käyttämästä asiakastukeamme, Kromtechlla on oikeus evätä hyvityspyyntö.

Jos ohjelmisto on ostettu internetin välityksellä, sen mukana ei toimiteta fyysistä tallennusvälinettä. Hyvitystä ei anneta, vaikka asiakas ei olisi ollut tästä tietoinen.

Kykenemättömyys ladata PCKeeperiä ei oikeuta asiakasta hyvitykseen. Asiakkaalla voi olla internetiin tai tietokoneeseen liittyviä ongelmia, jotka eivät liity tuotteeseemme. Jos asiakas ei pysty lataamaan PCKeeperiä, hänen pitää ottaa yhteys asiakaspalveluumme.
PCKeeperin käytön jatkaminen hyvityksen saamisen jälkeen on lainvastaista. Tämän vuoksi asiakkaan pitää poistaa PCKeeperin asennus. Lisäksi kaikki rekisteröintitiedot estetään välittömästi, eikä hyvityksen saanut asiakas voi käyttää päivityksiä.

Hyvitykset käsitellään 1–3 (yhdestä kolmeen) viikon kuluessa, sillä pankki tarvitsee tämän ajan maksun käsittelyyn. Jos asiakasta on vahvistetusti veloitettu kahdesti asiakkaasta riippumattomista syistä, yrityksellä on velvollisuus hyvityksen myöntämiseen asiakkaan pyynnöstä. Käsittelymaksuista ei myönnetä hyvityksiä.

Force majeure

Sopimus ei velvoita Kromtecha, jos velvoitteiden laiminlyönti johtuu tapahtumista, joihin Kromtech ei voi vaikuttaa, mukaan lukien rajoituksetta merkittävä sähköverkon osan häiriö, merkittävä internet-häiriö, luonnonmullistus, sota, mellakka, kapina, epidemia, lakko tai muu työtaistelutoimi, terroristinen toiminta tai muu sen laajuinen tai tyyppinen tapahtuma, johon toimialalla ei yleensä voida varautua.

Muut asiat

Käyttäjän toimitus- ja maksuehdot tai muut yleiset tai erityiset ehdot eivät ole voimassa. Tämä käyttöoikeussopimus muodostaa koko sopimuksen käyttäjän ja Kromtechn välillä koskien PCKeeperiä. Se korvaa kaikki aiemmat PCKeeperiin ja muihin tämän käyttöoikeussopimuksen kattamiin aiheisiin liittyvät suulliset tai kirjalliset tiedonannot ja lupaukset. Jos jonkin tämän käyttöoikeussopimuksen ehdon katsotaan olevan pätemätön, täytäntöönpanokelvoton tai lainvastainen, kaikki muut ehdot pysyvät voimassa. Kyseistä ehtoa sovelletaan rajoitetusti siinä laajuudessa, että se on sovellettavan lain mukainen ja sen puitteissa täysin täytäntöönpanokelpoinen.

Muutokset

PCKeeperissä EI OSTOHETKELLÄ MAHDOLLISESTI OLE KAIKKIA MAINOSTETTUJA TOIMINTOJA JA OMINAISUUKSIA (TAI NE VOIVAT OLLA ERILAISIA). TOIMINNOT JA OMINAISUUDET SAATTAVAT MUUTTUA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA SEN JÄLKEEN KUN KÄYTTÄJÄ ON OSTANUT JA ASENTANUT OHJELMISTON. JOKAISEN KÄYTTÄJÄN PITÄÄ HYVÄKSYÄ KAIKKI PCKEEPERIIN TEHDYT MUUTOKSET, MIKÄ VOI JOSKUS TARKOITTAA SITÄ, ETTÄ JONKIN OMINAISUUDEN TAI TOIMINNON KÄYTTÖ EI ENÄÄ OLE MAHDOLLISTA, JOS KROMTECH TÄYSIN OMAN HARKINTANSA MUKAAN PÄÄTTÄÄ POISTAA SEN. JOS PCKEEPERIIN TEHDÄÄN OLENNAINEN MUUTOS, KROMTECH ILMOITTAA SIITÄ KÄYTTÄJÄLLE SÄHKÖPOSTITSE, OHJELMISTOSSA JA/TAI VERKKOSIVUSTOLLA.

Erotettavuus

Jos jonkin tämän käyttöoikeuden osan katsotaan olevan pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, käyttöoikeuden kaikki muut ehdot pysyvät pätevinä ja voimassa.

LAINSÄÄDÄNTÖ JA OIKEUSTOIMIPAIKKA, VALAMIESOIKEUDENKÄYNNISTÄ LUOPUMINEN

Tähän sopimukseen sovelletaan Ison-Britannian lakeja (Englannin lakia) ottamatta huomioon lainvalintasääntöjä). Kaikki tätä sopimusta koskevat tai siihen liittyvät ratkaisemattomat ristiriidat tai valitukset tai rikkomukset ratkaistaan välimiesmenettelyllä, jota hallinnoi International Centre for Dispute Resolution® noudattaen sen International Dispute Resolution Procedures -menettelytapoja kullakin hetkellä voimassa olevan ICDR® Online Protocol for Manufacturer/Supplier Disputes -protokollan mukaisesti muokattuina. (International Dispute Resolution Procedures -menettelytavat ja ICDR Online Protocol for Manufacturer/Supplier Disputes -protokolla ovat osoitteessa www.icdr.org.) OSAPUOLET LUOPUVAT OIKEUDESTA VALAMIESOIKEUDENKÄYNTIIN LIITTYEN ASIOIHIN, JOTKA AIHEUTUVAT TÄSTÄ KÄYTTÖOIKEUDESTA TAI LIITTYVÄT SIIHEN. OSAPUOLET HYVÄKSYVÄT TÄTEN, ETTÄ MIKÄLI JOMPIKUMPI OSAPUOLI JÄTTÄÄ KÄYTTÄMÄTTÄ TAI KÄYTTÄÄ VIIVEELLÄ JOTAKIN TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISTA OIKEUTTA, TOIMIVALTAA TAI ETUOIKEUTTA, TÄMÄ EI TARKOITA KYSEISESTÄ OIKEUDESTA, TOIMIVALLASTA TAI ETUOIKEUDESTA LUOPUMISTA. LISÄKSI OIKEUDEN, TOIMIVALLAN TAI ETUOIKEUDEN YKSITTÄINEN TAI OSITTAINEN KÄYTTÖ EI ESTÄ TÄSSÄ MAINITUN OIKEUDEN, TOIMIVALLAN TAI ETUOIKEUDEN MUUTA TAI JATKOSSA TAPAHTUVAA KÄYTTÖÄ.

MUUTOKSET

KROMTECH VARAA OIKEUDEN MUUTTAA PCKeeperin KÄYTTÖOIKEUDEN EHTOJA TÄYSIN OMAN HARKINTANSA MUKAAN PÄIVITTÄMÄLLÄ KÄYTÄNNÖN OSOITTEESSA http://pckeeper.com/eula TAI MILLÄ TAHANSA MUULLA LAILLISESTI PÄTEVÄLLÄ ILMOITUSTAVALLA. JOS TÄHÄN SOPIMUKSEEN TEHDÄÄN OLENNAINEN MUUTOS, KROMTECH ILMOITTAA SIITÄ KÄYTTÄJÄLLE SÄHKÖPOSTITSE, OHJELMISTOSSA JA/TAI VERKKOSIVUSTOLLA. Jos käyttäjä ei hyväksy muutettuja ehtoja, käyttäjän pitää lopettaa PCKeeperin ja siihen ostohetkellä kuuluneiden liittyvien materiaalien käyttö. Jos käyttäjä jatkaa PCKeeperin käyttöä ilmoituksen jälkeen, käyttäjän katsotaan sitoutuneen noudattamaan muutoksia.

Ulkopuolinen edunsaaja

Tämän käyttöoikeussopimuksen soveltamiseksi kukin Kromtechn kolmannen osapuolen PCKeeperin lisenssinantaja katsotaan yksiselitteisesti tämän käyttöoikeussopimuksen ulkopuoliseksi edunsaajaksi, jolla on oikeus panna täytäntöön tämän käyttöoikeussopimuksen ehdot.

Kysymykset ja kommentit

Jos käyttäjällä on kysymyksiä tai kommentteja tästä käyttöoikeudesta tai rajoitetusta takuusta, Kromtech voi ottaa yhteyttä postitse osoitteella MDE-rakennus, 1. kerros, Road Town, Tortola, Brittiläiset Neitsytsaaret.